Weinigen zijn uitverkoren om samen te leven (2)
Why one man rather than another? It was odd.
You find yourself involved with a fellow for life
just because he was the one that you met
when you were nineteen.

Simone de Beauvoir (1908 – 1986)


In mijn vorige bijdrage constateerde ik dat vele relaties op de klip lopen. Dat brengt me op de hypothese dat blijkbaar weinigen uitverkoren zijn om met elkaar te verkeren. Wie zijn dan wel de uitverkorenen? Voor het antwoord op deze vraag richt ik mij tot Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), en met name tot zijn opera Don Giovanni uit 1787. In deze opera voeren Mozart en zijn librettist Lorenzo da Ponte (1749 - 1838) drie vrouwen op. Ik zou willen stellen dat ieder van deze vrouwen een stadium verbeeldt in het relationele leven van iedere vrouw. En mijn hypothese spits ik nu toe. Alleen zij die ten slotte het derde stadium hebben doorlopen, maken een goede kans op een duurzame relatie. Overigens, wat hier geldt voor de vrouw geldt mutatis mutandis evenzeer voor de man, maar daarover een andere keer.

Het eerste stadium belichaamt Zerlina, het boerenmeisje, bij wie de begeerte ontwaakt dankzij Don Giovanni die als de prins op het witte paard haar jonge meisjesdromen in vervulling doet gaan, althans zo lijkt het. Bijna geeft ze toe aan de verleiding. Bijna, want ze komt bij zinnen en wendt zich af van Don Giovanni. Over het stadium van de prins is veel geschreven. Denk in Nederland aan het boek De schaamte voorbij van Anja Meulenbelt (1945) uit 1976.

Het tweede stadium is verbeeld in Elvira. Don Giovanni heeft zich aan haar niet gepresenteerd als de vervulling van haar meisjesdromen, maar aan haar deed hij zich ooit voor als de man met wie zij verder door het leven zou kunnen gaan. Voor Elvira was Don Giovanni de ‘ware’ man in haar leven ... die haar vervolgens verlaat. Vol haat en liefde kan Elvira geen afstand nemen van die man. In haar uiterlijke gedrag manifesteert Elvira zich als de haatdragende vrouw. De muziek die Mozart voor haar componeert, is evenwel hartstochtelijk en ademt een groot verlangen.

Waarmee ik ben aangekomen bij de derde vrouw: Donna Anna. Don Giovanni poogde Zerlina te verleiden, Elvira heeft hij verleid en vervolgens verlaten. Maar in verband met Donna Anna is er iets geheel anders aan de hand. Haar heeft hij 'bevrijd' van haar vader, en daarmee van haar verleden, waarna zij - herboren - werkelijk een eigen leven kan gaan leven waarin ook een partner zou kunnen passen.

Iedere vrouw die tot en met stadium drie is gevorderd, iedere vrouw die op zichzelf en met zichzelf een eigen leven kan leiden, is vervolgens in staat een relatie aan te gaan.

Naschrift 1
Regelmatig hoor ik dat het niet verstandig is om te gaan samenleven met de man die de vrouw heeft losgemaakt van haar verleden. Veel is ervoor te zeggen om hem te danken en met een ander voort te gaan.

Naschrift 2
Mij werd duidelijk in gesprekken dat de drie stadia ook met 1 man of 1 vrouw kunnen worden doorlopen en tot succes kunnen leiden.

Weinigen zijn uitverkoren om samen te leven (1)


Why one man rather than another? It was odd.
You find yourself involved with a fellow for life
just because he was the one that you met
when you were nineteen.

Simone de Beauvoir (1908 – 1986)


Hoe verstandig is het om een relatie aan te gaan? In 1966 had het Lowland Trio een grote hit met het nummer ‘Trouw niet voor je veertig bent’. Deze raadgeving werd met een glimlach ontvangen als zachtmoedige humor over het huwelijk. In de ruim veertig jaren erna werd de werkelijkheid grimmiger. Anno 2011 stranden 1 op de 3 relaties. “Ga uit elkaar,” vindt ook de vrome Gerard Reve (1923 - 2006) die hiermee de katholieke kerk schoffeert. Ik citeer:   

Een huwelijk dat geen huwelijk meer is, zou ontbonden moeten kunnen worden, juist omwille van de heiligheid van het huwelijk.

De werkelijkheid had overigens al veel langer grimmig kunnen zijn, indien het eenvoudiger was geweest om relaties te ontbinden. Wie de literatuur vogelvlucht met betrekking tot het huwelijk, aanschouwt veel kommer en kwel. Ik refereer aan Pieter Langedijks theaterstuk  “Wederzijds Huwelijksbedrog” uit 1714 en ik citeer ter illustratie Willem Elsschot (1912) die één gedicht over het huwelijk niet afdoende vond. Nadat de man in gedachten een meter afstand neemt en zijn vrouw gadeslaat, denkt hij het volgende:

Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in enig ander land.

Maar doodslaan deed hij niet

Waarna Elsschot voortspreekt over wetten en weemoedigheid.

En laten we eerlijk zijn. Heeft Sneeuwwitje ooit eerlijk geantwoord op de welhaast retorische vraag of zij werkelijk lang en vooral gelukkig voortleefde?

Toen ik me alle kommer en kwel voor de geest haalde, bedacht ik mij dat het antwoord op de openingsvraag voor de hand ligt: niet iedereen is gemachtigd om een relatie aan te gaan. Anders gezegd, het aangaan van een relatie zou verboden moeten worden voor velen. Slechts weinigen zijn uitverkoren. De vraag luidt dan wie dat zijn.

[wordt vervolgd]

Moge Anders Breivik een totale idioot zijn, alsjeblieft

De anonieme terrorist van na 11 september 2001 heeft even plaatsgemaakt voor een "totale idioot" - de woorden van premier Mark Rutte afgelopen vrijdag. De 'gek' is Anders Behring Breivik die op 22 juli 2011 op het eiland Utøya 69 deelnemers aan een politiek zomerkamp doodschoot. We zouden graag willen dat Breivik inderdaad een totale idioot is. In dat geval is hij een on-mens aan wie alle Westerse menselijke normen en waarden vreemd zijn. Voor een idioot kunnen wij niet verantwoordelijk zijn. En kunnen we, na alle gangbare rituelen te hebben volbracht, overgaan tot de orde van de dag, zoals we gewend zijn in het Westen.
Het waanzinnige beeld van Hitler 
Op dezelfde wijze zijn wij vaker omgegaan met het kwaad. Als voorbeeld neem ik het spook van de 20e eeuw, Adolf Hitler (1889-1945). Wie in de zoekmachine van de Internet Movie Database als trefwoord ‘Hitler’ invoert, krijgt meer dan 182 films met ‘Hitler’ in de titel (bezocht op 15 augustus 2011). In deze en andere films over Hitler wordt hij afgebeeld als een onwerkelijk onmens of in het beste geval als een schertsfiguur. Hitler? Dat is de onvoorstelbare kluns die zich in The Magic Face (1951) laat afslachten door zijn bediende. Een man die zo wild tiert en raaskalt dat hij niet meer te verstaan en te begrijpen is (The Great Dictator, 1940 en Hitler, 1962). Of hij praat en beweegt als een megalomane maniak met een grimas die zijn kwade inborst benadrukt (Hitler - The Last Ten Days, 1973). Hij is een variéténummer (The Producers, 1968) of een gesjeesde kunstenaar die de oorlog als een performance beschouwt (Max, 2003). En als hem al enige nuance wordt toegedicht, dan spreekt hij Engels met een mal Duits accent (The Bunker, 1981) - zie ook Ockhuisen, 2004.

Der Untergang
Hitler neerzetten als een on-mens-elijk wezen maakt zijn daden niet verklaarbaar, maar wel hanteerbaar. Immers, voor een weeffout in de geschiedenis kunnen wij zelf moeilijk verantwoordelijk gesteld worden. Niet voor niets krijgt filmregisseur Oliver Hirschbiegel met zijn film Der Untergang (2004) emmers kritiek over zich uitgestort, omdat hij Adolf Hitler ook als een mens presenteert, ontdaan van alle mystificaties. Geheel in lijn hiermee omschrijft historicus Joachim Fest (geciteerd in Verbeek, 2004: 3) Hitler als volgt:
Hitler wás een mens, hij behoorde nu eenmaal tot de mensheid, we kunnen hem niet naar een andere planeet verplaatsen. Hij maakt deel uit van onze wereld en met die verschrikkelijke wetenschap zullen we moeten leren leven.

En toen kwam Breivik
Ook Anders Breivik behoort tot de mensheid, maakt deel uit van onze wereld en zou een medepassagier in de bus of trein geweest kunnen zijn. Wellicht kunnen we morgen niet gerust gaan slapen, omdat hij normaal blijkt te zijn in zeer vele opzichten. En dus geen 'totale idioot'. Die gedachte doet de Westerse grondvesten schudden: onze samenleving is niet rede-lijk en is niet in alles be-grijp-elijk.

Literatuur  
Ockhuysen, Ronald (2004),  Het naakte spook. Der Untergang van Oliver Hirschbiegel. In: www.cinema.nl (bezocht op 4-11-2004).


Verbeek, Hans (2004), Berlijn na de oorlog. In: VARAtvmagazine (film)special, oktober 2004@DeStudentcoach


Een boekbespreking

Om maar met de deur in huis te vallen. Ons samenleven raakt steeds meer doordrenkt van social media. Hyves kent in Nederland ruim 9 miljoen leden, Facebook benadert dit aantal met rasse schreden en we Twitteren er met zijn allen in grote getale lustig op los. Social Media gebruiken we niet meer vrijblijvend. Bedrijven en instellingen hebben ze geïntegreerd in hun communicatie- en marketingbeleid - nou ja, sommige - en de generaties van na 1990 leven niet meer zonder social media.

Het brede gebied van social media kent ook zijn specifieke toepassingen en doelgroepen. 'Hoe komt ik aan een leuke baan via social media?' bijvoorbeeld. Een onmiskenbare niche vormt de studentenpopulatie, actief met social media, maar veelal ongericht, zeker in verband met hun studeren. Het boek @DeStudentcoach - verkrijgbaar als paperback en als eBook - speelt hierop in.

Waarover gaat @DeStudentcoach?
Het studieleven van de student verdelen de auteurs op vrij klassieke wijze onder in een aantal gebeurtenissen. Van het kiezen van een studie via o.a. het schrijven van een werkstuk, het houden van een presentatie tot het jezelf 'in de markt zetten' ten behoeve van een stage en een baan. Bij elk van die gebeurtenissen beschrijft @DeStudentcoach hoe je social media kunt inzetten om je doel te bereiken. Natuurlijk komen Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn aan de orde, maar ook het jezelf profileren via een blog. In het boek wordt niet moeilijk gedaan. De auteurs geven stap voor stap aan hoe je begint met een bepaald social medium, hoe je het kunt inzetten voor een bepaald doel en wat de valkuilen zijn. Het boek eindigt met de beschrijving van een aantal handige 'tools', zoals Dropbox en Evernote.

Is het boek hiermee alleen een gids 'Social Media for Dummies'? Neen, allerminst, hoewel ook dummies het boek zullen toejuichen. Juist de beschrijving van hoe social media werken, gekoppeld aan een inhoudelijk thema als het studieleven van een student, werkt prima en geeft het boek een meerwaarde. Iedere student kan onmiddellijk aan de slag en maakt met behulp van social media meer van zijn studie dan zonder.

Waarover gaat @DeStudentcoach niet?
Naar het gebruik en de effecten van social media is inmiddels behoorlijk wat onderzoek gedaan. Resultaten van dit soort onderzoek vinden we niet terug in @DeStudentcoach. Het boek blijft bij wat het belooft: een handzame, praktische gids zijn voor studenten.

Voor wie is @DeStudentcoach bedoeld?
Wat mij betreft, is het boek verplichte literatuur voor iedere student om één simpele reden: je hebt er wat aan, dus ben je gek om het niet te gebruiken. Maar hiermee is niet alles gezegd. Ook docenten kunnen er plezier aan beleven. Natuurlijk als het gaat om het eigen gebruik van social media - heel wat vooroordelen kunnen dan in de prullenbak. Maar ook als nuttig hulpmiddel voor wat bij velen een zwak punt is. Weinig docenten slagen erin zichzelf te profileren in een bredere gemeenschap dan hun eigen kringetje en met de eis van valorisatie neemt een bepaalde druk toe. Dit boek kan hen helpen zichzelf ook te profileren buiten de eigen beperkte kring.

Hoe nu verder?
Het onderwijs verandert van een top down controlerend instituut naar een situatie van samenleren 3.0, waarbij de verantwoordelijkheid meer bij de student komt te liggen. Dan ligt een klassieke indeling in events minder voor de hand, maar worden andere vragen ook actueel. Ik noem er een paar:
  • Student: Hoe kan ik social media gebruiken om bepaalde leerdoelen te behalen zonder alleen die cursus te volgen?
  • Docent: Hoe kan ik social media gebruiken om meer recht te doen aan de verschillende leerstijlen binnen mijn groep studenten?
  • Student: Hoe kan ik social media gebruiken om informeel leren te integreren in mijn formele studietraject?
  • Docent: Ik wil graag dat studenten ook onderling kennisdelen. Hoe kan ik social media hiervoor inzetten?
@DeStudentcoach past perfect binnen het klassiek opgezette onderwijs 1.0. De uitdaging zal zijn om ook met behulp van social media het onderwijs minder eenzijdig, minder eenrichtingsverkeer en meer flexibel en meer eigentijds te maken, zowel voor de student als voor de docent. Samenleven 3.0 vraagt hierom. Willen de auteurs hier ook eens over nadenken? Alsjeblieft?

De auteurs
Inge van Erkel [@IngeVANErkel] is loopbaancoach.
Simone Levie [@SimoneLevie] is deskundige op het gebied van social media.

Het boek met kortingsbon
http://www.destudentcoach.nl/